Elinstallation

Elinstallation och elservice i Örkelljunga och Perstorp med omnejd

Våra duktiga elektriker utför alla typer av elinstallationer för både privatpersoner och företag i Örkelljunga och Perstorp med omnejd.

Exempel på våra eltjänster:

– Elinstallation i samband med nybyggnation

– ROT-projekt, ombyggnation / renovering av elanläggningar

– Installation av golvvärme, takvärme, frostskydd och snösmältning.

– Installation av jordfelsbrytare och åskskydd.

Energibesparande installationer

Bälinge el erbjuder rådgivning kring elbesparing och installation av t.ex: automatisk belysning i trapphus m.m. Åtgärder som är gynnsamma för både ekonomi och miljö.

Bilder på installationer och serviceuppdrag